Futureli

Naše služby

Naše společnost se zaměřuje na poskytování široké škály služeb, včetně návrhu a vývoje elektronických a mechanických zařízení, výroby prototypů, sériové výroby a testování. Jsme také aktivně zapojeni do výzkumu v oblasti moderních technologií a inovací. Spolupracujeme s našimi zákazníky na vývoji a realizaci jejich nápadů a projektů, přičemž klade naše firma velký důraz na kvalitu, inovaci a spolehlivost.

Návrh schémat a PCB

Naše služby zahrnují návrh elektronických schémat a následně návrh PCB (Printed Circuit Board), což znamená kompletní vývoj elektronických zařízení od nápadu až po sériovou výrobu.

Naši zkušení inženýři a designéři využívají nejnovější softwarové a technologické vybavení, aby zajistili maximální výkon a spolehlivost vašeho produktu. Testování a ověřování funkčnosti výsledného zařízení až po jeho dodání jsou také součástí našich služeb.

Navrhujeme elektronická schémata s ohledem na specifické požadavky našich zákazníků a dbáme na efektivní využití prostoru desky plošného spoje (PCB) a snižování výrobních nákladů. Díky tomu jsme schopni nabídnout konkurenceschopné ceny bez kompromisu na kvalitě.

S našimi službami získáte nejen kvalitní a spolehlivé řešení pro vaše potřeby, ale také odbornou a individuální péči v průběhu celého vývojového procesu. Využití těchto služeb vám může ušetřit čas, peníze a umožní vám rychle se dostat na trh se svým produktem.

Kromě toho, naše společnost provádí také výzkum v oblasti elektroniky a průmyslových aplikací, což nám umožňuje být vždy na nejvyšší úrovni technologického vývoje a inovací.

CAD Design

CAD design je zaměřen na vytváření 3D modelů, výkresů a vizualizací pro průmyslové využití. Tento proces využívá pokročilé softwarové nástroje, které umožňují vytváření vysoké kvality výsledného produktu. Využíváme CAD software, jako je například SolidWorks, CATIA nebo AutoCAD, které umožňují vytváření a úpravu technických výkresů, 3D modelů a animací.

Naši inženýři jsou odborníci v oblasti CAD designu a mají zkušenosti s různými průmyslovými odvětvími. Naším cílem je spolupracovat s klienty na vytvoření výsledku, který splňuje jejich požadavky a potřeby. Naši inženýři mohou také nabídnout konzultační služby při vývoji produktů, jako jsou optimalizace designu, snižování nákladů a zkracování vývojového cyklu.

Pomocí CAD designu můžeme vytvořit 3D modely všech typů produktů, od jednoduchých komponent až po složité strojní zařízení. Tyto modely mohou být využity pro vizualizaci, virtuální testování, simulaci pohybu, výpočet kinematiky a dalších aplikací. Dále můžeme vytvořit technické výkresy, které jsou potřebné pro výrobu a sestavení produktů.

Naše služba CAD designu je neocenitelná při vývoji nových produktů a optimalizaci stávajících produktů. Zákazníci tak mohou mít jistotu, že budou mít k dispozici moderní a kvalitní CAD design, který pomůže přinést jejich produkt na vyšší úroveň.

Programování - FW, SW, APP

Poskytujeme komplexní řešení pro vývoj aplikací pro různá elektronická zařízení. Naši specialisté jsou schopni vytvořit software pro různé platformy a operační systémy, včetně embedded systémů. Snažíme se navrhnout řešení, která jsou efektivní, spolehlivá a přinášejí skutečnou hodnotu zákazníkům.

Naše služby zahrnují návrh a vývoj firmwaru pro různé typy zařízení, jako jsou například mikrokontroléry, senzory, přístroje, robotické systémy a další. Kromě toho poskytujeme služby v oblasti programování softwaru pro různé platformy, včetně desktopových aplikací, mobilních aplikací a webových aplikací.

Naši zkušení programátoři se specializují na jazyky jako C/C++, Java, Python, JavaScript a další. Díky tomu jsme schopni nabídnout nejlepší řešení pro každý projekt, včetně vývoje aplikací pro IoT (Internet of Things) a další moderní technologie.

Kromě softwarového vývoje nabízíme také testování a údržbu softwaru, což zajišťuje, že aplikace jsou spolehlivé a bezproblémové. Naším cílem je poskytnout zákazníkům vynikající služby, které jsou přizpůsobené jejich potřebám a splňují všechny jejich požadavky.

Výpočetní analýzy

Výpočetní analýzy zahrnují použití nejmodernějších výpočetních nástrojů a metod pro řešení různých inženýrských problémů a analýzu konstrukčních prvků. Pomocí pokročilých simulačních nástrojů dokážeme předpovědět chování materiálů a konstrukcí za různých podmínek zatížení, jako jsou například změny teploty nebo síly.

Díky tomu můžeme zajistit, že navrhované výrobky nebo systémy budou bezpečné, spolehlivé a funkční. Naše zkušenosti a odborné znalosti nám umožňují řešit širokou škálu problémů, včetně analýzy toku tekutin, tepelných a elektromagnetických vlastností, aerodynamické analýzy a mnoho dalších.

Výsledky našich analýz umožňují našim zákazníkům získat cenné informace o chování jejich výrobků a systémů, což může vést ke zlepšení jejich výkonu a snížení nákladů na údržbu. Výpočetní analýzy jsou určeny pro firmy, které se zabývají výrobou a vývojem různých technických zařízení, strojů a systémů, a potřebují zajistit vysokou kvalitu svých výrobků a získat konkurenční výhodu na trhu.

Rychlá tvorba prototypů

Tato služba je určena pro zákazníky, kteří potřebují rychle vyrobit prototyp svého zařízení nebo produktu. Díky moderním technologiím a zkušenostem dokážeme s týmem vytvořit prototyp v co nejkratším možném čase.

Nejprve se se zákazníkem důkladně projednává požadovaná specifikace prototypu a jeho funkční požadavky. Poté se vybere nejvhodnější technologie pro výrobu prototypu. Využíváme například 3D tisk, laserové řezání, CNC obrábění a další moderní postupy.

Dbáme také na to, aby prototyp byl co nejvíce podobný finálnímu produktu, aby si zákazník mohl ověřit jeho funkčnost a ergonomii. Pokud je třeba, připravíme i sérii prototypů pro testování a získání zpětné vazby od uživatelů.

Díky naší službě můžete rychle a efektivně testovat vaše nápady a koncepty, což vám umožní rychle se přizpůsobit měnícím se požadavkům trhu a zákazníků.

Mechatronika

Mechatronika je multidisciplinární obor, který kombinuje vědomosti a technologie z oblastí strojírenství, elektroniky, informatiky a automatizace. Naše služba v oblasti mechatroniky zahrnuje návrh a vývoj komplexních mechatronických systémů, jako jsou například robotické systémy, autonomní vozidla, zabezpečovací a bezpečnostní systémy, přesné měřící a řídící systémy a mnoho dalšího.

S našimi zkušenostmi a technologiemi jsme schopni vytvářet inovativní a efektivní řešení pro různé průmyslové odvětví, včetně automobilového, zpracovatelského, farmaceutického a dalších. Naše týmy odborníků zajišťují celý proces vývoje, od počátečního návrhu a simulace až po výrobu a nasazení finálního produktu.

Díky naší službě v oblasti mechatroniky mohou naši zákazníci využít nejnovější technologie a inovativní řešení pro zvýšení své produktivity, efektivity a konkurenceschopnosti.

Technická dokumentace

Naše služba technické dokumentace zahrnuje vytváření komplexní dokumentace pro výrobky a zařízení v různých oborech. Tato dokumentace zahrnuje vše od manuálů pro uživatele a servisních manuálů až po technické výkresy a specifikace produktů. Náš tým technických autorů a inženýrů má zkušenosti vytváření dokumentace pro různé průmyslové odvětví, ať už se jedná o strojírenství, elektrotechniku nebo automobilový průmysl.

Služby zahrnují zpracování kompletní dokumentace od návrhu po výrobu a použití produktů. Dokumentace vychází z našich znalostí v oblasti normativů a standardů a zahrnuje detailní popisy všech součástí a jejich funkcí, výkresy s přesnými rozměry a geometrií, výpočty a analýzy, testovací plány a mnoho dalšího.

Cílem je zajistit, aby dokumentace byla přesná, aktuální a srozumitelná pro uživatele, techniky i manažery. To pomáhá zákazníkům snížit rizika spojená s nevhodným používáním výrobků a zvýšit jejich účinnost a spolehlivost.

Certifikace a zkoušky

Poskytujeme služby v oblasti certifikace a zkoušek elektromagnetické kompatibility (EMC), bezpečnosti a dalších oblastí. EMC certifikace je nezbytná pro produkty, které obsahují elektroniku a mají být uvedeny na trh. Proces certifikace zahrnuje testování produktu, aby bylo zajištěno, že splňuje příslušné normy a směrnice v oblasti EMC.

Naše služby v oblasti EMC zahrnují nejen testování v našich vlastních laboratořích, ale také pomoc s přípravou produktu pro testování, včetně návrhu desky plošných spojů a dalších elektronických součástek. Navíc můžeme poskytnout poradenství v oblasti konstrukce, aby byly produkty připraveny na testování a certifikaci.

Kromě EMC certifikace nabízíme také další typy zkoušek a certifikací, včetně bezpečnosti, radiových zkoušek a dalších oblastí, které jsou nezbytné pro získání povolení k uvedení produktu na trh. Máme k dispozici vlastní testovací vybavení a zkušené odborníky, kteří jsou schopni poskytnout kompletní řešení pro certifikaci a testování produktů.

Díky našim službám v oblasti certifikace a zkoušek si mohou být zákazníci jisti, že jejich produkty jsou v souladu s příslušnými normami a směrnicemi a jsou připraveny pro úspěšné uvedení na trh.

Technická podpora

Služba technické podpory je klíčovou součástí naší nabídky služeb a poskytuje zákazníkům odbornou pomoc v oblasti technického řešení. Snažíme se nejen poskytnout zákazníkům odpovědi na jejich dotazy a řešení jejich technických problémů, ale také jim pomoci optimalizovat své projekty, aby dosáhli maximální účinnosti a efektivity.

Technická podpora je poskytována týmem odborníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti s technickými problémy v různých oblastech. Tito experti jsou vybaveni nejmodernějšími nástroji a technologiemi a jsou schopni zodpovědět dotazy a řešit problémy v reálném čase.

Poskytujeme technickou podporu v oblastech, jako je návrh a vývoj elektronických zařízení, programování firmware a software, výpočetní analýzy, mechatronika, návrh PCB, certifikace a zkoušky a mnoho dalších. Naši techničtí experti jsou schopni poskytnout komplexní technickou podporu v každé fázi projektu, od počátečního návrhu až po výrobu a nasazení.

Naše technická podpora je založena na spolupráci s našimi zákazníky a cílem je vždy dosáhnout jejich spokojenosti a maximálního úspěchu v jejich projektech. Snažíme se vytvořit dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky a být jejich spolehlivým partnerem pro technické řešení.