Futureli

INSTALACE A MĚŘENÍ V ELEKTRÁRNĚ MĚLNÍK

Dne 16. září 2022 se v elektrárně Mělník uskutečnila instalace a měření parovodu potenciálovou metodou.

Elektrárna Mělník je důležitým zdrojem elektřiny v České republice. Pro zajištění spolehlivého provozu elektrárny je nezbytné pravidelně kontrolovat stav všech zařízení, včetně parovodů.

Instalace kabelového svazku s elektrodami a následné měření potenciálové metody parovodu bylo nutné k ověření stavu svaru parovodu a zajištění jeho bezproblémového provozu. Tato instalace a měření proběhla v kooperaci s týmem CV ŘEŽ.

Instalace kabelového svazku s elektrodami proběhla bez problémů a následné měření potenciálové metody parovodu poskytlo cenné informace o stavu svaru. Díky této práci se podařilo zabezpečit spolehlivý provoz parovodu v elektrárně Mělník a minimalizovat riziko případných havárií.

LinkedIn
Facebook
Twitter

Související články

Žádné další příspěvky k zobrazení